Obchodní podmínky

 1. Ochrana osobních údajů
 2. Pravidla Fóra
 3. Pravidla pro Fotoblogy
 4. Všeobecná pravidla užívání Časnasvatbu.cz
 5. Pravidla Inzerce
 6. Cookie pravidla
 7. Pravidla pro Svatební web
 8. Pravidla pro Dodavatele
 9. Reklamace platby

Ochrana osobních údajů

1. Osobní a jiné údaje, které zpracováváme

Při Tvé registraci na Naší Internetové stránce budeme od Tebe požadovat Tvé uživatelské jméno a emailovou adresu. V určitých případech (např. registrace v určitých Službách poskytovaných na Internetové stránce) od Tebe budeme požadovat Tvé telefoní číslo za účelem ověření Tvé identity.

Při Používání Internetové stránky si ve Svém profilu, který Ti Registrací vytvoříme, můžeš, ale nemusíš uvést následující údaje: jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, bydliště, fotografie, stav (rodinný a nebo svobodný) a jméno, věk a fotografii rodinného příslušníka apod. Tyto údaje můžeš ze Svého profilu kdykoli vymazat. Některé z uvedených údajů mohou mít charakter osobních údajů, proto prosím ber na vědomí riziko jejich zneužití v případě, pokud se rozhodneš tyto zveřejnit na Internetové stránce.

Tvé údaje zpracováváme po dobu trvání Tvé Registrace na Naší Internetové stránce. Bereš na vědomí, že z technických důvodů si uchováváme zálohou kopií Tvých údajů v Našem systému (není viditelná pro veřejnost) ještě po dobu 2 měsíců po skončení Registrace a nebo na čas neurčitý v případě, že je potřebujeme na důkazní účely.

Tvůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a s jejich zpracováním můžeš kdykoli odvolat, a to tak, že zrušíš Svou Registraci na Naší internetové stránce (požádáš Nás o její zrušení), to však bude mít za následek zrušení Tvé Registrace na Naší Internetové stránce a výmaz všech informací o Tobě.

2. Které další údaje zpracováváme

Stejně jako většina standardních internetových stránek i My shromažďujeme informace všech návštěvníků Naší Internetové stránky a to pomocí různých nástrojů, jako např. weblogy, cookies, atd. (více se o cookies dočteš v sekci “Cookie pravidla“).

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím této Internetové stránky, zahrnují:

3. Jak můžeme použít Tvé údaje

Tvé údaje, které jsi Nám poskytl, neposkytujeme ani nezpřístupňujeme žádné třetí straně. Zůstávají u Nás a zpracováváme je pouze My. Jedinou výjimkou je, když se Zprostředkovatel Internetové stránky stane na místo Nás někdo jiný (třetí osoba). Tvoje údaje (kromě uživatelského jména a pohlaví) pokud se Ty sám nerozhodneš jinak (např. uvedením ve Tvém profilu), nezveřejňujeme.

Údaje, které Nám poskytneš, zpracováváme hlavně za těmito účely:

Tyto údaje používáme na vytvoření Internetové stránky. Stejně sledujeme Používání stránky uživateli a shromažďujeme všeobecné demografické informace. Pomocí těchto údajů jsme schopni lépe pochopit jak Ty a Ostatní Používáte Internetovou stránku a měřit efektivitu reklamy. To Nám umožňuje zjistit, které části Internetové stránky jsou pro Tebe nejzajímavější, atd. Můžeme taky použít údaje na zobrazování a zasílání cílené reklamy, nabídek a jiné komunikace. Můžeme použít údaje na ověření, že Ty jsi oprávněná osoba k Používání Internetové stránky a Tvého profilu. 
Nevykonáváme profilování Tvých osobních údajů.

4. Přenos údajů a zasílání údajů.

Tvé osobní údaje budeme zpracovávat vždy jen v té zemi, která zaručuje přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů a pokud se rozhodneme je přenést do jiné země, vždy to bude jen ta země, která zaručuje přiměřenou ochranu osobních údajů.

Souhlasíš s tím, že Tvé Příspěvky mohou být taktéž shromažďovány internetovými vyhledávači, jako je Google. Můžeš povolit přístup i jiným stránkám, jako je Facebook, aby měli přístup a zveřejnili na jejich stránkách některé z Tvých údajů, včetně Tvých Příspěvků na Internetové stránce.

5. Reklama

Můžeme Ti prostřednictvím Internetové stránky zobrazovat a zasílat Ti, elektronickými prostředky, reklamu, a to i od třetích stran a cílit ji na Tebe na základě údajů, které jsi Nám poskytl.

6. Tvé Příspěvky na Internetové stránce

Na Naší Internetové stránce můžeš uveřejnit a sdílet různé osobní údaje (např. jejich uvedením ve Tvém profilu) a jiný obsah ve formě Příspěvků (fotografie, atd.). V takovém případě budou takové Tvé údaje a Příspěvky přístupné Ostatním (budou veřejně dostupné) a My nemáme žádnou kontrolu a odpovědnost za to, jak může Někdo jiný využívat Tvé údaje a Příspěvky. Ochrana podle těchto Zásad ochrany osobních údajů se proto na ně vztahuje jen v míře, kterou je od Nás rozumné požadovat.

7. Monitorování

Máme právo, ale ne povinnost, monitorovat všechny Tvé aktivity v době Používání Internetové stránky.

8. Informační novinky a e-maily

Souhlasíš s tím, abychom Ti z času na čas posílali e-mailem novinky a oznámení ohledně Internetové stránky (i ve formě newsletteru), přičemž Tvůj souhlas budeš moci kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz v konkrétním e-mailu od Nás anebo přímo ve Tvých nastaveních na Internetové stránce. Tak stejně Nám dáváš souhlas k tomu, abychom do Tvé poštovní schránky na Internetové stránce posílali oznámení související s Tvým Používáním Internetové stránky (např. upozornění na porušení Podmínek používání apod.).

9. Nabídky třetích stran

V rámci reklamních kampaní třetích osob běžících na Naší Internetové stránce a v některých dalších případech (např. bazar, Profesionálové, atd.) Ti můžeme nabídnout určité výrobky anebo služby prostřednictvím uzavření smluvního vztahu se třetí osobou. Nemáme žádnou kontrolu a neodpovídáme za použití osobních údajů, které jim poskytneš.

10. Odkazy na jiné stránky

Naše Internetová stránka obsahuje odkazy na jiné stránky. Nejsme odpovědni za ochranu osobních údajů a soukromí anebo obsah těchto stránek.

11. Bezpečnost

Zavazujeme se řádně uchovávat osobní a jiné údaje, které jsi Nám poskytl, a to v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy. Se všemi údaji budeme zacházet podle pravidel uvedených v těchto Zásadách. Avšak i přes naši snahu, žádný systém neposkytuje úplnou záruku, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu k Tvým osobním údajům a Tvé Používání této Internetové stránky znamená, že jsi ochotný/á přijmout toto riziko.

12. Aktualizace a oprava Tvých údajů

Tvé údaje na Naší Internetové stránce můžeš kdykoli aktualizovat anebo je opravit. Doporučujeme Ti tak učinit při jejich každé změně.

13. Zřeknutí se odpovědnosti

Neneseme a nepřebíráme žádnou odpovědnost za krádež, ztrátu, změnu anebo zneužití osobních údajů, které jsme v souladu s právními předpisy poskytli třetím stranám.

14. Změna Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme z času na čas změnit (hlavně v případě technologických změn a nebo pokud jsme přidali nové funkce Internetové stránky anebo změnili existující). Nejnovější a aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na Internetové stránce i s datem její účinnosti. Používáním Naší Internetové stránky po datu účinnosti takových změn máme za to, že souhlasíte se změnou Zásad ochrany osobních údajů a s jejich aktuální verzí platnou v čase Používání Internetové stránky.

Poslední revize: 26. 1. 2017

Pokud máš jakékoli otázky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, prosím, kontaktuj Nás na adrese info@casnasvatbu.cz


Pravidla Fóra

Všeobecná pravidla fóra

 1. V příspěvku nepoužívej VELKÁ PÍSMENA. Výjimkou jsou začáteční písmena vět, značky a zkratky.
 2. Nediskutuj mimo téma. Téma je definované svým názvem a prvním příspěvkem, který vytvořil autor tématu.
 3. Nepiš vulgárně, nepoužívej nadávky a nebo hrubá slova.
 4. Neurážej, neprovokuj ani nereaguj na osobní útoky na sebe. Jestli někdo na tebe útočí, oznam to adminovi stránky.
 5. Nezveřejňuj osobní informace o ostatních uživatelích a nebo vaší vzájemnou osobní poštu.
 6. Nezveřejňuj kontaktní údaje firem (adresa, telefonní číslo, e-mail, www stránka). Můžeš vzpomenout jméno firmy. Linky na konkrétní produkt jsou v pořádku.
 7. Nevytvářej stejný příspěvek a nebo téma vícekrát.
 8. Nevkládej žádosti o účast v soutěžích a o hlasování.
 9. Nenabízej v příspěvcích zboží a nebo služby. Příspěvky neslouží jako inzeráty.

Pravidla pro vytváření nových diskuzí a otázek

 1. Nové téma zakládej až když se přesvědčíš, že podobná Diskuze a nebo Otázka už neexistuje. Jestli podobné téma najdeš, svůj příspěvek vlož tam. Jestli nenajdeš, můžeš vytvořit téma nové.
 2. Nové TÉMA zařaď do kategorie, která ji nejlépe vystihuje.
 3. Název má jasně vystihovat téma tak, aby uživatelé měli představu o čem se diskutuje.
  • Nepoužívej názvy jako “Pomožte mi”, “Poraďte mi” a nebo pojmenování ze kterých nevyplývá o co ti jde: “Svatba”, “Praha”.
  • Název má obsahovat: předmět (klíčové slovo) o kterém si chceš povídat (šaty, kytice, fotograf), v jakém kontextu se chceš o tom bavit (vyzkoušet, sehnat, hledám). Jestli se téma váže na místo a nebo čas, tak to také vzpomeň (Jihlava, květen 2015). Název potom může vypadat např. takto: Kde si mohu vyzkoušet svatební šaty?, Sháním kytici na svatbu,atd..
  • V případě otázek musí být název otázkou (Otázka musí končit otazníkem)
  • Nezadávej subjektivní témata např. "Je pěknější červená a nebo zelená?
  • Téma neslouží na vytváření anket a nebo průzkumu trhu, např. "Jste pro hřiště v centru Brna?"

Jestli odpovídáš v Tématu:

Jestli jsi firma, vytvoř si profil Dodavatele. V jiném případě nemůžeš přispívat do fóra.

Všeobecné informace o fóru

 1. Fórum je veřejné, proto zvaž zveřejňování osobních informací o sobě a jiných. Osobní informace můžeš vkládat do soukromých diskuzí.

 2. Zveřejněné příspěvky nemažeme na požádání, jen v případě, porušují-li pravidla stránky.

Pravidla pro fotoblogy

Všeobecná pravidla pro přispívání do fotoblogů

 1. Příspěvky ve fotoblogu musí být v kontextu Časnasvatbu.cz - svatba
 2. Fotoalba a Články nemají sloužit jako otázka na ostatní uživatelé. (např. "Co si o tom myslíte", "Poraďte mi"...)
 3. Název Fotoalba a nebo článku má jasně pojmenovat o čem je.
 4. Příspěvky ve fotoblogu neslouží na inzerci.
 5. Příspěvky ve fotoblogu neslouží na komerční účely.
 6. Příspěvky ve fotoblogu neslouží na hodnocení jiných uživatelů, obchodů v bazaru, adminů stránky a nebo práce adminů.
 7. V textech příspěvků nepoužívej VELKÁ PÍSMENA. Výjimkou jsou začáteční písmena vět, značky a zkratky.

Specifická pravidla pro příspěvky ve fotoblozích:

Krátké zprávy

 1. neslouží na žádosti o hlasování a zapojování se do soutěží, anket apod.
 2. neslouží na prodej, koupi (“sháním”, “kdo prodává?”) a nebo darování věcí
 3. neslouží na spamování - nezveřejňuj tu stejnou krátkou zprávu a nebo jí podobnou vícekrát
 4. neslouží na komerční účely - nezveřejňuj kontakty na firmy (jméno, adresu, telefón, mail, web)

Fotoalba

Co do svatebního alba patří:

Co do svatebního alba nepatří:


Doplňující pravidlo: Jedna a ta stejná svatba může být na stránce jen jednou. Např. není OK, když fotky z jedné konkrétní svatby uveřejní nevěsta a další pod jiným uživatelským jménem manžel. 

Všeobecné informace o fotoblozích

 1. Uživatel má právo ve svém fotoblogu mazat komentáře jiných uživatelů podle vlastního uvážení.

První fotka Fotoalba je jeho profilová fotka. Přidej takovou fotku, která vystihuje zaměření alba.

Při přidání nové fotografie do Fotoalba se Fotoalbum zobrazí v seznamu fotoblogů.

O tom, zda krátká zpráva, album a nebo článek splňuje pravidla stránky, rozhoduje admin stránky.

V případě porušení pravidel může admin: stopnout krátkou zprávu, stopnout album, upravit album, vymazat konkrétní fotku, vymazat komentář, stopnout článek, zablokovat uživatele. O typu sankce se rozhoduje na základě typu porušení, vážnosti porušení a dosavadních zkušeností s daným uživatelem.


Pravidla pro hodnocení Dodavatelů

 1. Právo přidat hodnocení vzniká až po vzájemném potvrzení obou stran o prodeji/koupi. Jestli k potvrzení o prodeji oběma stranami nedošlo, uživatel nemá právo zveřejnit hodnocení.
 2. Uživatel má právo přidat k jednomu Dodavateli jen jedno hodnocení.
 3. Uživatel nemá právo přidat negativní hodnocení jako pomstu za negativní hodnocení.

Porušení tohoto pravidla bereme velmi vážně, protože taková hodnocení vytváří strach u uživatelů dávat pravdivá negativní hodnocení.

 1. Hodnocení nemá obsahovat projevy osobní nevraživosti. Má věcně informovat o průběhu obchodu.

Protože hodnocení slouží pro ostatní, emocionální výlevy jim neřeknou nic o tom, v čem spočíval tvůj problém. Navíc, hrubá slova na Časnasvatbu.cz nepatří.

 1. Do hodnocení nepatří: reakce na jiná hodnocení, otázky na uživatele, zprávy pro uživatele.
 2. Uživatel může přidat jen hodnocení k obchodu, kterého se přímo zúčastnil jako kupující a nebo prodávající a které proběhlo na Časnasvatbu.cz

Všeobecná pravidla užívání Časnasvatbu.cz

Pojmy a definice

 1. "Pravidla" jsou ustanovení této Dohody o pravidlech a podmínkách používání Internetové stránky ve znění pozdějších změn a doplnění.
 2. "Internetová stránka" je Naše internetová stránka.
 3. "Ty" jsi uživatel/ka Internetové stránky, který/á Použil/a nebo Používá Internetovou stránku, bez ohledu na to, zda jsi Registrovaný/á nebo ne.
 4. "Někdo" nebo "Ostatní" je osoba odlišná od Tebe.
 5. "Příspěvek" je jakýkoli příspěvek (např. názor, prohlášení, kritika, postoj, komentáře, vyjádření, obrázek, fotografie, videoklip nebo jiný obsah), který jsi Ty přidal/a na Internetovou stránku.
 6. "Obsah" je jiný obsah Internetové stránky odlišný od Příspěvků.
 7. "Použitím" nebo "Používáním" je Tvé zveřejnění nebo zveřejňování Příspěvku resp. Příspěvků na naši Internetovou stránku nebo jakákoli jiná činnost s ní související (prohlížení a pod.).
 8. "Službou" je umožnění užívání Internetové stránky a její zpřístupnění Tobě a Jiným. Služba je bezplatná, s výjimkou sekcí nebo služeb na Internetové stránce, kde je výslovně uvedena cena.
 9. "Registrace" je vytvoření Tvého uživatelského účtu a uživatelského jména na Internetové stránce.
 10. "Registrovaným/ou" se Ty jako uživatel/ka stáváš až Registrací na Internetové stránce, přičemž jako Registrovaný/á máš vlastní uživatelské jméno a heslo.
 11. "Zrušení Registrace" je znemožnění Tvého užívání Internetové stránky prostřednictvím Tvého uživatelského účtu a vymazání Tvých údajů z účtu.
 12. "Admin" je uživatel/ka jako Ty, pouze s většími pravomocemi týkajícími se administrace Internetové stránky, ale nezastupuje Nás, ani není oprávněn/a vystupovat v Našem jménu a jednat za Nás.
 13. Všechny výše uvedené termíny a definice jsou v Pravidlech použité v nezbytném slovním tvaru, tedy pokud je někde uvedeno, že nějaká povinnost je "Naše", tak tuto povinnost máme "My", a pokud se nějaký zákaz týká "Tebe", tak není povoleno, aby jsi to "Ty" dělal/a, a pod. Stejně tak, pokud je někde uvedeno, že "jsi povinný/á", znamená to, že "Ty jsi povinen/na", a pokud "jsme oprávněni", znamená to, že "My máme právo" něco provést a pod.

Všeobecně

 1. Tato Pravidla jsou právně závaznou dohodou mezi Tebou a Námi. Ještě předtím, než začneš Používat Internetovou stránku, jsi povinen/na přečíst si tato Pravidla. Prvním Použitím Internetové stránky totiž prohlašuješ, že jsi tato Pravidla pozorně četl/a, souhlasíš s nimi bez výhrad, jsi jimi vázán/a, a zavazuješ se je dodržovat, stejně jako se zavazuješ dodržovat platné právo (České republiky a státu, v němž se nacházíš) a dobré mravy a zavazuješ se, že nebudeš v souvislosti s Používáním Internetové stránky dělat žádné úkony v rozporu s platným právem, dobrými mravy a těmito Pravidly.
 2. Pokud s těmito Pravidly nesouhlasíš, nesmíš Použít Internetovou stránku, a v případě, že jsi již Registrovaný/á, jsi povinen/na požádat Nás o Zrušení Registrace.
 3. Pokud je ti méně než 18 let, čestně prohlašuješ, že souhlas s Pravidly a Tvým Používáním Internetové stránky vyslovil Tvůj rodič nebo jiný zákonný zástupce.
 4. Tato Pravidla pro užívání Internetové stránky se řídí právním řádem České republiky, přičemž jakýkoliv spor nebo řízení související, týkající se nebo vyplývající z užívání Internetové stránky bude probíhat u soudu České republiky nacházejícím se v obvodu Našeho sídla.
 5. Souhlasíš s tím, že Tvůj uživatelský účet, jeho obsah a všechna práva s ním spojená jsou nepřenosné, nedědí se a vážou se výhradně na Tvou osobu.
 6. Pokud se některá ustanovení těchto Pravidel stanou nebo budou prohlášeny za neplatné nebo nevykonatelné, použije se místo nich jiná odpovídající právní úprava podle původního smyslu těchto ustanovení, přičemž ostatní ustanovení Pravidel zůstávají v platnosti a vykonatelné.
 7. Jednotlivé názvy částí těchto Pravidel jsou určeny jen kvůli jejich přehlednosti a nemají žádný právní účinek.
 8. Součástí těchto Pravidel jsou i pravidla a podmínky Používání jednotlivých částí Internetové stránky (víceméně technického charakteru) uvedená přímo v dané konkrétní části.
 9. Tato Pravidla mohou být ve více jazykových verzích s totožným obsahem, přičemž rozhodující verzí je slovenské znění Pravidel.

Změna Pravidel

 1. Tato Pravidla můžeme kdykoliv změnit, aniž bychom Ti to oznámili, protože Tě nechceme obtěžovat nevyžádanou poštou. Je tedy v Tvém zájmu, aby jsi si je občas přečetl/a a ujistil/a se o tom, že Používáš Internetovou stránku v souladu s nimi, protože jsi těmito Pravidly vázán/a a zavázal/a jsi se akceptovat i jejich případné změny.
 2. Změny nebo doplnění Pravidel na Internetové stránce, ke kterým se kdykoliv dostaneš pomocí odkazu na hlavní stránce, se stanou účinnými jejich zveřejněním. Tvé další Používání Internetové stránky po tom, co se tyto změny nebo doplnění stanou účinnými, považujeme za souhlas se změnami a doplněním Pravidel. Pokud se změnou nebo doplněním nesouhlasíš, jsi povinen/na ukončit Používání Internetové stránky a pokud jsi Registrovaný/á, požádat Nás o Zrušení Registrace.

Zbavení se odpovědnosti a odškodnění

 1. Nemůžeme zaručit zákonnost, pravdivost, přesnost, úplnost, aktuálnost ani soulad Tvých Příspěvků s Pravidly, a proto neneseme žádnou odpovědnost za všechny Tvé Příspěvky na Internetové stránce, jakož i všechny Tvé další úkony s ní spojené, vůči Ostatním.
 2. Protože nemůžeme zaručit úplnou pravdivost, aktuálnost a přesnost Obsahu uvedeného na Internetové stránce, za její Obsah nezodpovídáme a stejně neneseme žádnou odpovědnost za škodu či újmu způsobenou Tvou nebo Někoho důvěrou vůči tomuto Obsahu nebo Příspěvkům.
 3. Uvědom si, že Tvůj Příspěvek je vyjádřením Tvého osobního názoru, nikoli Našeho názoru, a je Tvým jednáním, proto jsi za něj přímo a výhradně osobně odpovědný/á jenom Ty sám/sama. Použitím Internetové stránky souhlasíš a zavazuješ se, že pokud Nám v důsledku Tvého Příspěvku vznikne jakákoli škoda nebo újma, odškodníš Nás v celém rozsahu, a to bez ohledu na její výši a na to, zda jsi jednal/a úmyslně nebo z nedbalosti, zda jsi škodu způsobil/a Ty sám/sama, nebo ve spolupráci s Ostatními a pod.
 4. Neneseme žádnou odpovědnost za škodu či újmu, která by mohla být způsobena Tobě nebo Ostatním v souvislosti s Používáním Internetové stránky nebo Službou.
 5. Neneseme žádnou odpovědnost za případný chybějící obsah Tvých Příspěvků nebo za chybějící Příspěvek samotný.
 6. Služba je poskytována "tak jak je" a neneseme žádnou odpovědnost za nepřetržitou funkčnost, bezchybnou činnost a zajištění Služeb ani za případné přerušení nebo ukončení poskytování Služeb na jakoukoli dobu nebo navždy, přičemž to můžeme udělat kdykoli s okamžitou účinností, bez uvedení důvodu, a to i bez oznámení.

Kontrola a administrace Příspěvků

 1. Vyhrazujeme si právo sledovat a kontrolovat všechny Příspěvky, a právo měnit je, odstraňovat, pokud to bude nezbytné, k čemuž Nám uděluješ plnou moc, abychom tak učinili na základě našeho výhradního rozhodnutí nebo v případech uvedených v Pravidlech, a to i bez toho, abychom to oznámili Tobě nebo Ostatním.
 2. Ačkoli jsme stanovili tato Pravidla pro Tvé počínaní a Příspěvky, není možné od Nás požadovat, abychom kontrolovali, zda jsou všechny Tvé Příspěvky v souladu s Pravidly (ačkoli na to máme právo), proto nezodpovídáme ani za jejich obsah a soulad s Pravidly.
 3. Stejně tak není možné, abychom z technických a personálních důvodů při obrovském množství Příspěvků odpověděli na všechny Tvé otázky, žádosti, stížnosti a pod. týkající se Příspěvků, Internetové stránky nebo Služby.
 4. Souhlasíš s tím, že (kromě jiných oprávnění uvedených v jiných částech Pravidel) jsme oprávnění archivovat kopie všech Tvých Příspěvků a zajistit, aby Obsah Internetové stránky a Příspěvků (nebo jejich části) nemohly být předmětem různých vyhledávacích programů na internetu (např. google a pod.).
 5. Jsme oprávnění upozornit Tě v případě porušení nebo hrozby porušení těchto Pravidel nebo platného práva a zasahovat v takových případech do Příspěvků mezi Tebou a Ostatními (kromě jiného např. Smazáním Příspěvku a/nebo zablokováním diskusního fóra, jeho části, Zrušením Registrace a pod.).

Stížnosti

 1. Jsi povinen/na dbát na to, aby každý Tvůj Příspěvek byl v souladu s platným právem a těmito Pravidly.
 2. Přesto, že nejsme odpovědní za Tvé Příspěvky ani za následky jimi způsobené, máme zájem na předcházení vzniku jakékoliv škody či újmy způsobené Příspěvky na Internetové stránce a máme také zájem na smířlivém řešení sporů.
 3. Proto si vyhrazujeme právo, nikoli však povinnost, urovnávat spory způsobené Příspěvkem zveřejněným na Internetové stránce mezi Tebou a Někým jiným.
 4. Tímto nám dáváš souhlas, abychom za tímto účelem v případě sporu postupovali takto:
  1. V případě, že se domníváš, že jsi dotčen/a Někoho Příspěvkem, protože je v rozporu s platným právem, jsi povinen/na Nám na adresu našeho sídla uvedeného v úvodní části těchto Pravidel (nikoli Adminovi!) doručit kvalifikované oznámení o této skutečnosti. Kvalifikovaným oznámením se rozumí Tebou podepsané písemné oznámení, jehož součástí je identifikace konkrétního Příspěvku a jeho autora (konkrétního uživatele), prokázání protiprávnosti Příspěvku, důkazy o tom svědčící, Tvé jméno a příjmení, adresa a e-mailová adresa. Kvalifikované oznámení Nám musí být doručeno doporučenou poštou, aby bylo možné prokázat jeho skutečné doručení. Doručení jiným způsobem není možné akceptovat, stejně jako oznámení zaslané elektronickou poštou, a to z personálních a technických důvodů.
  2. Do 5 pracovních dní ode dne doručení kvalifikovaného oznámení doručíme toto kvalifikované oznámení autorovi Příspěvku elektronickými prostředky (např. naskenovaný dokument prostřednictvím interní pošty na Internetové stránce) společně se žádostí, aby nám poskytl prohlášení o legálnosti jeho Příspěvku.
  3. Autor Příspěvku je pak povinen do 5 pracovních dnů ode dne doručení kvalifikovaného oznámení Nám způsobem uvedeným výše (platným pro doručování kvalifikovaného oznámení) doručit prohlášení o legálnosti Příspěvku. Prohlášením o legálnosti Příspěvku je písemné oznámení podepsané autorem Příspěvku (s jeho úředně osvědčeným podpisem, a pokud mu ještě nebylo 18 let, bude nutný úředně ověřený podpis alespoň jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce), jehož součástí je prokázání legálnosti Příspěvku, důkazy o tom svědčící, jméno, příjmení, adresa a e-mailová adresa autora Příspěvku.
  4. V případě, že autor Příspěvku poruší jakoukoli povinnost podle této části Pravidel, bere na vědomí a souhlasí s odstraněním jeho Příspěvku z Internetové stránky.
  5. V případě splnění všech povinností autora Příspěvku Ti do 5 pracovních dnů ode dne doručení prohlášení o legálnosti Příspěvku zašleme kopii tohoto prohlášení. Příspěvek pak odstraníme až na základě Tvého oznámení a prokázání toho, že jsi na příslušný soud podal/a žalobu/jiné podání, jejímž/jehož předmětem je Příspěvek.
  6. Pro tyto účely jsme oprávněni obrátit se na Tebe a Ostatní (v tomto případě zejména na autora Příspěvků) a vyměnit mezi Vámi Vaše vzájemné osobní údaje.
  7. V případě, že jde o Příspěvek Někoho, kdo není Registrovaný, odstraníme ho ihned po doručení kvalifikovaného oznámení.

Podobně budeme postupovat i v opačném případě, tedy pokud se Někdo domnívá, že je dotčen Tvým Příspěvkem, protože je v rozporu s platným právem.

Registrace, její Zrušení, Tvé údaje a prohlášení

 1. Na Používání Internetové stránky je nutná Registrace. Ta je nutná pouze v některých případech Používání některých sekcí Internetové stránky.
 2. Registrací se zavazuješ poskytnout Nám pravdivé, správné a aktuální údaje o Tobě a udržovat je takové.
 3. Registraci můžeme odmítnout nebo Zrušit v případě, že máme podezření, že se vydáváš za někoho jiného, Tvé uživatelské jméno je chráněné platným právem (např. ochranná známka, obchodní jméno a pod.), je reklamou (např. www.názevnějakéwebstránky.cz) nebo je vulgární, urážlivé nebo na základě Našeho rozhodnutí.
 4. Uvědomujeme si naši profesionální povinnost zachovávat důvěrnost dat o Tobě a uznáváme naše povinnosti týkající se všech osobních a jiných údajů, které zpracováváme. Tvé práva podle zákona o ochraně osobních údajů zůstávají zcela zachována. Tvé osobní údaje neposkytneme Ostatním s výjimkou uvedenou v těchto Pravidlech (např. při stížnostech) nebo Zásadách ochrany osobních údajů (jsou součástí těchto Pravidel) resp. pokud Nám tak ukládá platné právo.
 5. Použitím Internetové stránky nám uděluješ dobrovolně a bezplatně, bez věcného, časového, územního či jiného omezení:
  1. souhlas se zásadami ochrany osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů jako správci se zpracováváním Tvých údajů (osobních i jiných, např.: IP adresa Tvého počítače a časy přístupů - logy, a pod.) požadovaných při Používání Internetové stránky nebo při Registraci, a to proto, abychom je mohli zařadit do Našeho informačního systému, mohli Ti občas poslat upozornění týkající se Internetové stránky, případně je v souladu se zákonem a těmito Pravidly poskytnout jiné osobě, a také abychom je mohli zveřejnit v případě potřeby v souladu s Občanským zákoníkem. Svůj souhlas, který jsi Nám dal, můžeš kdykoli písemně odvolat formou doporučeného dopisu, to však má za následek Zrušení Tvé Registrace.
  2. souhlas ve smyslu zákona o elektronických komunikacích, že od Nás můžeš občas dostat oznámení elektronickou poštou (např. o novinkách na Internetové stránce).
  3. souhlas ve smyslu Občanského zákoníku, s použitím Tvé podobizny, písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se Tebe nebo Tvých projevů osobní povahy bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla (např. na fotoalba).
  4. prohlášení, že osoby, které jsou zachyceny na dílech nebo obsahu tvořícím Příspěvek, vyslovili bezplatný souhlas s tím, aby s dílem nebo obsahem Příspěvku bylo naloženo všemi způsoby uvedenými v těchto Pravidlech, a že Nám ani Ostatním nevznikne uveřejňováním Tvého příspěvku na naší Internetové stránce újma ani škoda, a pro případ, že se tak stane, zavazuješ se takovou újmu a škodu v plné výši uhradit ve prospěch toho, komu vznikla (např. na fotografie Tvých kamarádů).
  5. licenci (sublicenci, pokud je autorem osoba odlišná od Tebe) ke zveřejnění autorského díla, resp. jiného obsahu chráněného autorským zákonem a platným právem, jestliže ho Tvůj Příspěvek obsahuje.
  6. prohlášení, že jsi jediným/nou autorem/kou díla, resp. jiného obsahu Příspěvku chráněného autorským zákonem a platným právem, nebo že jsi od autora/autorů díla získal/a oprávnění (licenci) k užití díla v rozsahu dle těchto Pravidel, včetně práva poskytnout Nám sublicenci; a že v tomto díle resp. jiném obsahu Příspěvku nebyly žádným způsobem použita díla nebo jiná práva Ostatních ani jejich části, a že Nám ani Ostatním nevznikne zveřejňováním díla nebo jiného obsahu Tvého Příspěvku na naší Internetové stránce újma ani škoda a pro případ, že se tak stane, zavazuješ se takovou újmu a škodu v plné výši uhradit ve prospěch toho, komu vznikla.

Předchozí ustanovení platí stejně i pro třetí osoby, Námi pověřené výkonem některých činností a práv, které jsi Nám poskytl/a.

 1. V Tvým vlastním zájmu Tě žádáme, aby jsi nezveřejňoval/a Příspěvky obsahující Tvé osobní údaje ani jiné údaje, jejichž zneužití by Ti mohlo způsobit újmu nebo škodu (týká se to zejména rodného čísla, čísla občanského průkazu, pasu, čísla platební nebo kreditní karty, adresy, telefonního čísla, hesel a pod.).
 2. Vzhledem k povaze internetu neneseme odpovědnost za bezpečnost nebo ochranu údajů, které Nám poskytuješ prostřednictvím internetu a e-mailových zpráv, ani za jejich kontrolu a to, jak Ostatní používají Tvé údaje získané od Tebe, proto by jsi měl/a být opatrný/á při výběru údajů, které poskytneš prostřednictvím Internetové stránky.
 3. Stejně neneseme odpovědnost za obsah zpráv poslaných Ostatním, a proto jsme osvobozeni od všech závazků souvisejících s obsahem informací, které můžeš dostat od Ostatních.
 4. Pokud máš jakékoliv dotazy týkající se nakládání s Tvými osobními údaji, klidně Nás (nikoli Admina!) kontaktuj.
 5. Tvou Registraci jsme oprávněni Zrušit jen My a jsme oprávněni udělat to kdykoli, jednostranně, s okamžitou účinností, a to i bez uvedení důvodu a bez oznámení. Uděláme to jen výjimečně, ale musíš respektovat, že Naše Internetová stránka není veřejné fórum s bezhraniční svobodou projevu, ale naopak prostor, který jsme My vytvořili, spravujeme ho a který Ti poskytujeme na to, aby jsi ji Používal/a v rámci platného práva a těchto Pravidel.
 6. Jestli prokazatelně porušuješ tato Pravidla, nebo platné právo, Zrušíme Tvou Registraci okamžitě, jakmile se o tom dozvíme.
 7. Bereš na vědomí, že i po Zrušení Registrace jsme oprávněni ponechat si Tvé Příspěvky a Tvé uživatelské jméno zveřejněné na Internetové stránce na neomezený čas.

Ochrana autorského práva, duševního vlastnictví a jiných práv

 1. Respektujeme duševní vlastnictví a jiná práva Ostatních a žádáme Tě, abys dělal/a totéž. Pokud si myslíš, že Tvá autorská práva, duševní vlastnictví nebo jiná práva byla porušena některým z Příspěvků, kontaktuj Nás a postupuj obdobně jako při Stížnosti.
 2. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah Příspěvků, tedy nezodpovídáme ani za případné porušování autorských práv, práv duševního vlastnictví ani jiných práv prostřednictvím Příspěvků na Internetové stránce. Protože máme zájem na souladu Příspěvků a Obsahu Internetové stránky s platným právem, souhlasíš a zavazuješ se, že:
  1. nebudeš v Příspěvcích zveřejňovat žádný obsah chráněný autorským zákonem nebo jinými právními předpisy chránícími práva duševního vlastnictví a jiná práva, bez předchozího souhlasu vlastníka/držitele práv chráněných těmito předpisy,
  2. budeš respektovat autorská práva, práva duševního vlastnictví a jiná práva Ostatních, a nebudeš v Příspěvcích zveřejňovat žádný obsah v rozporu s autorským zákonem nebo jinými právními předpisy chránícími práva duševního vlastnictví a jiná práva,
  3. nebudeš odstraňovat informace o autorských právech, ochranných známkách nebo o jiných právech obsažené na Internetové stránce,
  4. nebudeš v Příspěvcích zveřejňovat žádný obsah v rozporu s platným právem.
 3. Nemáme možnost kontrolovat soulad věcí, které jsou obsahem Tvého příspěvku, s platným právem, proto neneseme žádnou odpovědnost za věci (např. jejich vady, protiprávní původ a pod.), které jsou obsahem Příspěvků, resp. které prodáváš nebo které kupuješ prostřednictvím některých sekcí Internetové stránky, které slouží výhradně k výměně kontaktních údajů mezi Tebou a Ostatními.

Tvé povinnosti, prohlášení a souhlasy

 1. Pokud Tvůj počítač používá více osob (např. doma, v práci nebo v internetové kavárně a pod.), jsi odpovědný/á za to, aby jsi se po skončení Používání Internetové stránky odhlásil/a, aby žádná jiná osoba nemohla Používat Internetovou stránku pod Tvým uživatelským jménem.
 2. Tvůj uživatelský účet je soukromý a nesmí ho používat nikdo kromě Tebe. Jsi proto sám/sama výhradně odpovědný/á za utajení Tvého uživatelského účtu a hesla a jakékoli použití nebo činnost uživatelů, kteří používají Tvůj uživatelský účet. Souhlasíš s tím, že Nám neprodleně sdělíš neoprávněné užití Tvého uživatelského účtu a že se přesvědčíš, že jsi se odhlásil/a z Tvého účtu na konci každého Používání Internetové stránky.
 3. Ve vlastním zájmu souhlasíš a zavazuješ se, že nebudeš:
  1. zveřejňovat Příspěvky ani odkazy na jakékoliv internetové stránky obsahující vulgarizmy, obscénnosti, výhrůžky a osobní útoky vůči Ostatním, Příspěvky propagující, podněcující nebo obhajující potlačování základních práv a svobod, násilí, fanatismus, rasismus, diskriminace, hanobení skupin obyvatelstva, rasovou, jazykovou, pohlavní, náboženskou, politickou, sociální, národnostní a etnickou nesnášenlivost, nenávist ke konkrétním lidem nebo ke skupinám obyvatel, zejména k etnickým nebo náboženským skupinám, ani žádný jiný obsah v rozporu s platným právem,
  2. zveřejňovat Příspěvky, které obsahují neověřené, zavádějící, klamavé, nepravdivé nebo pravdu zavádějící informace nebo jiné (i pravdivé) údaje, které jsou nebo by mohly být způsobilé přivodit újmu Ostatním (např. v důsledku poškození jejich dobrého jména, pověsti a pod.),
  3. zveřejňovat Příspěvky mající charakter spamu, hoax nebo warezu,
  4. zveřejňovat Příspěvky obsahující informace o osobních údajích Někoho jiného bez jeho souhlasu,
  5. zveřejňovat Příspěvky se stejným (opakování), nesrozumitelným nebo nesmyslným obsahem,
  6. zveřejňovat Příspěvky hájící nebo navádějící k porušování platného práva, aktivní zdvořilosti nebo těchto Pravidel,
  7. zveřejňovat inzerci, propagovat ani šířit reklamu, zveřejňovat Příspěvky ani odkazy na jiné internetové stránky nesouvisející s obsahem Internetové stránky a odkazy na komerční internetové stránky (neplacená reklama), a to s výjimkou Námi určených případů a s výjimkou osobních doporučení na základě Tvých zkušeností,
  8. zveřejňovat Příspěvky propagující služby jiných osob, které jsou Naší konkurencí,
  9. zveřejňovat Příspěvky obtěžující nebo vnucující Tvé osobní názory Ostatním,
  10. zveřejňovat Příspěvky omezující nebo bránící Ostatním v Používání Internetové stránky nebo Příspěvky, které vystavují nebo mohou vystavit Ostatních poškození nebo vzniku jakékoli odpovědnosti,
  11. bránit v diskusi na Internetové stránce Ostatním, ani ji narušovat,
  12. narušovat nebo poškozovat poskytování Služby nebo Internetové stránky, servery, sítě a pod. spojené se Službami nebo Internetovou stránkou, zveřejňovat nebo používat softwarové viry nebo jakékoliv jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, které mohou přerušit, omezit nebo zastavit poskytování Služby nebo funkčnost počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení,
  13. vytvářet nebo zrcadlit Internetovou stránku ani její část, bez Našeho předchozího písemného souhlasu,
  14. používat veřejné proxy servery a jiné anonymizační služby, které mohou být zneužity k útoku na Internetovou stránku nebo Službu,
  15. používat automatické skripty pro sběr informací nebo jinak působit na provoz Internetové stránky a Služby,
  16. sbírat e-mailové adresy nebo jiné kontaktní informace od Ostatních za jakýmkoliv účelem,
  17. zpracovávat osobní údaje o někom jiném nebo je zveřejňovat na Internetové stránce,
  18. nijak poškozovat Nás a Naše dobré jméno a pověst,
  19. se při Používání Internetové stránky vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu,
  20. vytvářet více než jednu Registraci, Registrovat se pod více než jedním uživatelským jménem, Registrovat se jako Někdo jiný nebo Registrovat se jménem Někoho jiného,
  21. Používat Internetovou stránku jako Někdo jiný ani pod jménem Někoho jiného,
  22. obcházet výše uvedené zákazy.
 4. Dále souhlasíš s tím, že:
  1. na Internetové stránce Ti může být zobrazována reklama a odkazy na jiné internetové stránky a zdroje (Tyto odkazy a obsah na nich přístupný není Námi kontrolován, nejsme za něj zodpovědní. Odkaz na ni, připojení se na ni nebo její užívání neznamená její schválení z naší strany. Pokud jsi se rozhodl/a opustit Internetovou stránku a vstoupit na stránku třetí strany, děláš tak na vlastní nebezpečí a měl/a by jsi si být vědom/a toho, že tato Pravidla pro ni neplatí.),
  2. máme všechna povolení a práva dané nám těmito Pravidly a platným právem a výkonu těchto práv se podřídíš,
  3. pokud máš podezření, že Někdo porušuje tato Pravidla, sdělíš to Nám (ne Adminovi!),
  4. Používání Internetové stránky je povoleno jen na Tvé osobní účely. Její Použití pro jiný účel je bez Našeho souhlasu zakázán, s výjimkou Námi určených případů,
  5. nemáš za Tvé Příspěvky na Internetové stránce právo na žádnou odměnu ani autorskou odměnu a pod.,
  6. veškeré Tvé dotazy, připomínky, návrhy, nápady, náměty či jiné informace o Internetové stránce nebo Službě ("návrhy") adresované Nám nejsou důvěrné a mohou se stát Naším majetkem. Vlastníme výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a máme nárok na neomezené využívání a šíření těchto návrhů pro jakýkoli účel, komerční nebo jiný, bez Tvého nároku na odměnu.

Použití jakýchkoli informací, které jsou dostupné na těchto webových stránkách, je povoleno jen pro osobní účely. Použití k jiným účelům je bez našeho souhlasu výslovně zakázáno. Návštěvník vyjadřuje svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat.


Pravidla Inzerce

1. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Například restaurace nesmí inzerovat svou činnost (zajistíme catering na vaši svatbu, …), ale pouze konkrétní nabízené zboží. Zákaz platí i na poptávky, výkupy. Časnasvatbu.cz není katalog zboží.


Na serveru Časnasvatbu.cz je zakázána inzerce:
 


Na serveru je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán. Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce. 

2. Veškeré služby v sekci „Inzerce“ na Časnasvatbu.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma.
3. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Časnasvatbu.cz nebo dobrými mravy. 
4. Provozovatel má právo smazat inzerát, pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Časnasvatbu.cz. 
5. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl.

6. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám.
7. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí. 
8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů. 
9. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Časnasvatbu.cz ani za způsob jakým služby Časnasvatbu.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. 
10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Časnasvatbu.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Časnasvatbu.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. 
11. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Časnasvatbu.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Časnasvatbu.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám. 
12. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat. 
13. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Časnasvatbu.cz nabízí. 
14. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. 
15. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. 


Cookie pravidla

 1. Ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích považujeme za potřebné jasně a přesně Tě informovat o účelu cookies a informacích, které se ukládají do zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon,…), které při používaní Internetové stránky využíváš.
 2. Jestli chceš naplno využít funkce a služby, které nabízí Naše Internetová stránka, Tvé zařízení musí mít povolené tzv. cookies, protože některé funkce Internetové stránky můžeme poskytovat jen za využití cookies.
 3. Pomocí cookies zkoumáme účinnost dizajnu Internetové stránky a zároveň i reklam a jiných prvků na ní zobrazených, a také nám pomáhají při ověřování Tvé totožnosti v případech, kdy je to potřebné.
 4. Použitím Internetové stránky souhlasíš s používáním cookies tak, jak je to uvedeno v těchto Našich Cookie pravidlech.

Co jsou to cookies?

 1. Jestli používáš Naši Internetovou stránku, můžeme ukládat určité informace o Tvém zařízení ve formě užitečného souboru známého jako "cookie". Cookies jsou používány ke zlepšení zážitku ze skoro každé internetové stránky, včetně té Naší.
 2. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou staženy do Tvého zařízení, když Používáš Internetovou stránku. Internetová stránka může načítat tyto soubory cookie z Tvého internetového prohlížeče (např. Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Google Chrome) pokaždé, když ji Používáš, a tak Tě může rozpoznat a zapamatovat si Tvé preference a nastavení.
 3. Cookies jsou velmi užitečné a jsou běžně používané téměř každou internetovou stránkou. Z bezpečnostních důvodů hodně internetových stránek nefunguje vůbec bez použití cookies (nebo jiných podobných technologií, jako jsou například "web beacons" nebo "tags").
 4. Cookies ve všeobecnosti nemají žádné informace sloužící na identifikaci jednotlivých osob, ale namísto toho se používají na identifikaci prohlížeče na konkrétním zařízení.
 5. Cookies mohou být dočasné nebo trvalé, v závislosti na tom, jak dlouho jsou používány: Dočasné cookies trvají jen v průběhu Tvého online přístupu a zmizí z Tvého zařízení po zavření prohlížeče.
  Trvalé cookies zůstanou ve Tvém zařízení i po zavření prohlížeče po dobu uvedenou v cookie. Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovatelné při každé návštěvě Internetové stránky.

Typy cookies

Jestli Používáš Naši Internetovou stránku, tato používá čtyři druhy cookies, které mohou být nastavené ve Tvém zařízení.

Tyto cookies jsou nevyhnutné k tomu, aby Ti pomohly využít vlastnosti a služby, které Ti nabízíme na Internetové stránce. Bez těchto cookies by služby, které chceš využít, nemohly být poskytnuty. Tyto cookies nesbírají informace, které by mohly být použity na Tvou identifikaci ani nekontrolují a nepamatují si Tvůj pohyb na Internetové stránce.

Tyto cookies Nám umožňují poskytovat Ti lepší zážitek z Naší Internetové stránky. Nesbírají ani neukládají žádné informace, které by Nám umožnily identifikovat Tě.

Výkonnostní cookies Nám pomáhají pochopit, jak Používáš Naší Internetovou stránku. Například můžeme vidět, které služby jsou nejoblíbenější, určit, kdy a kde dochází k chybám a otestovat různé verze Internetové stránky s cílem poskytnout z nich lepší online zážitek.

Někdy mohou být služby, které využíváme na sběr těchto informací, provozovány jinými subjekty s Naším souhlasem. Tyto mohou používat podobné technologie, cookies, známé jako "web beacons" nebo "tags". Jsou anonymní a tím, že jsou používány jen na statistické účely, neobsahují ani nesbírají žádné informace, které by Tě identifikovaly.

Máme vztahy s pečlivě vybranými a sledovanými subjekty (třetími stranami), které také mohou nastavovat cookies v průběhu Tvého Používání Internetové stránky. Účelem těchto cookies je "behaviorální reklama" (taktéž známá jako "behaviorální cílení" nebo "remarketing"), která je prostředkem, jak Ti ukázat příslušné produkty a služby založené na tom, co se jeví jako to, co Tě zajímá. I když tyto cookies mohou sledovat Tvé Používání Internetové stránky, neví, kdo jsi. Bez těchto cookies by byla online reklama, která Ti je zobrazována, méně relevantní vůči Tobě a Tvým zájmům.

Cookies použité na Naší Internetové stránce

Kromě Námi nastavených cookies můžeme využívat některé služby (třetích osob), které si nastavují vlastní cookies. I přesto, že auditujeme typy cookies, které jsou použité na Naší Internetové stránce, je možné, že služby, které využíváme, mohou vykonávat změny názvů jejich cookies a jejich účel. Některé služby, hlavně sociální sítě, jako je Facebook a Twitter, mění jejich cookies pravidelně. I když máme zájem poskytovat Ti aktuální informace, nemusíme být schopni reflektovat tyto změny ihned v Našich Cookie pravidlech.

Správa cookies

Většina internetových prohlížeců umožňuje vymazat cookies z Tvého zařízení, zablokovat všechny cookies (nebo jen cookie třetí strany) anebo Tě varovat před tím, než je cookie uloženo na Tvém zařízení.
Vezmi prosím na vědomí, že jestli se rozhodneš blokovat všechny cookies, Naše internetová stránka nebude fungovat tak, jak bylo zamýšleno, a nebudeš ji moci Používat nebo přistupovat k mnohým funkcím, které poskytuje. Jestli jsi zablokoval všechny cookies a chceš naplno využít funkce a služby, které Internetová stránka nabízí, budeš muset cookies povolit. Můžeš to udělat ve Tvém prohlížeči.

Raději než blokovat všechny cookies, můžeš si vybrat jen blokování cookies třetích stran, které Ti umožní to, aby Naše Internetová stránka fungovala tak, jak bylo zamýšleno.

Otázky a odpovědi

Musíš mít povolené cookies?

Ano, pokud chceš používat Internetovou stránku bez omezení. Jestli cookies nepovolíš nebo zablokuješ, můžeš Používat Internetovou stránku také, avšak nezaručujeme Ti její plnou funkcionalitu.

Ukládají Cookies Tvé osobní údaje?

Ne. Neukládají. Informace, které Nám poskytneš, jsou uloženy v bezpečí a nejsou shromažďovány ani uloženy v cookies. Cookies nemohou získat přístup ke Tvému zařízení anebo si přečíst osobní údaje uložené v něm. Naše cookies nemohou na Tvé zařízení nainstalovat nic škodlivého. Ve skutečnosti je obsah většiny cookies náhodný řetězec čísel a písmen, které slouží jen jako identifikátor.

Ovlivňují cookies Tvé soukromí a jak používáme Tvé údaje?

Zavazujeme se respektovat Tvé soukromí a můžeš si být jistá/ý, že s Tvými údaji (nejen osobními) je po celou dobu nakládáno s maximální pečlivostí. Podrobnosti o ochraně údajů najdeš v části Ochrana osobních údajů.

Můžeš stále Používat Internetovou stránku, když jsi blokoval všechny cookies?

Jestli se rozhodneš blokovat všechny cookies, Naše internetová stránka nebude fungovat tak, jak bylo myšleno a nebudeš moci využívat mnoho služeb, které poskytuje. Jestli jsi zablokoval všechny cookies a chceš naplno využít funkce a služby, které nabízí Internetová stránka, budeš muset cookies povolit. Můžeš to udělat ve Tvém prohlížeči.

Kde Nás můžeš kontaktovat, v případě, že máš nějaké další otázky?

Kdykoli na info@casnasvatbu.cz


Pravidla pro svatební web

1.   Definice pojmů

1.1.    Obchodní podmínky jsou tyto všeobecné podmínky internetových stránek www.casnasvatbu.cz a jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2.    Práva k duševnímu vlastnictví jsou veškerá práva k duševnímu vlastnictví, zejména autorská práva k audiovizuálnímu dílu, k dílu audiovizuálně užitému, k dílu slovesnému, hudebnímu, grafickému, soubornému a další autorská práva, práva výkonných umělců k uměleckým výkonům a další práva související s právem autorským, práva k ochranným známkám, práva k obchodním názvům a k obchodní firmě, práva k doménovým jménům, práva k důvěrným informacím, práva k obchodnímu tajemství, práva k průmyslovým vzorům a práva v oblasti nekalé soutěže, existující kdekoliv ve světě, ať již zaregistrovaná nebo nezaregistrovaná.

1.3.    Provozovatel internetových stránek (webové aplikace) je fyzická osoba Tomáš Čermák, Milíčova 515, Moravské Budějovice, IČO: 75436787, info@casnasvatbu.cz, +420723820883

1.4.    Uživatel je fyzická osoba, která využívá služeb internetových stránek www.casnasvatbu.cz

1.5.    Smlouva je smlouva o užívání služeb nabízených internetovou stránkou www.casnasvatbu.cz uzavřená elektronicky mezi Uživatelem a Provozovatelem registrací na stránce www.casnasvatbu.

2.      Smlouva a Obchodní podmínky

2.1.    Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání služeb www.casnasvatbu.

2.2.    Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

2.3.    Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.  

3.      Internetové stránky (webová aplikace) www.casnasvatbu.

3.1.   Časnasvatbu.cz je internetovou stránkou (webovou aplikací), prostřednictvím které je Uživatelům umožněno vytvořit si vlastní svatební internetovou stránku na přidělené subdoméně.

3.2.    Provozovatel internetové casnasvatbu.cz zajišťuje její údržbu a správu.  

4.      Ochrana práv a oprávněných zájmů Časnasvatbu.cz

4.1.    Internetová stránka casnasvatbu.cz stejně jako grafická podoba internetových stránek, obsah umístěný na internetových stránkách casnasvatbu.cz a jejich struktura jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva Provozovatel.

4.2.    Jakékoliv užití těchto autorských děl či jejich částí, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze s výslovným souhlasem Provozovatele.

4.3.    Užití autorských práv bez souhlasu Provozovatele je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Provozovatel má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv Provozovatele, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.

4.4.    Uživatelé nemají, v souvislosti s používáním webové aplikace, oprávnění užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce a chod webové aplikace casnasvatbu.cz nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat infrastrukturu internetových stránek casnasvatbu.cz

5.      Obecné podmínky užívání casnasvatbu.cz

5.1.    Práva a povinnosti Uživatele  

5.1.1.  Registrovat se jako Uživatel smí fyzická osoba.

5.1.2.  Webovou aplikaci smí po zaplacení využívat Uživatel za účelem vytvoření svého vlastního svatebního webu na subdoméně veřejně.

5.1.3.  Uživatel smí webovou aplikaci casnasvatbu.cz využívat pouze v souladu s dobrými mravy, platným právním řádem a těmito Obchodními podmínkami.

5.1.4.  Uživatel je také oprávněn zažádat o odstranění veškerých svých informací z databází casnasvatbu.cz.

5.1.5.  Uživatel výslovně nesmí:

5.1.5.1.  Uvádět falešné, nesprávné, klamavé nebo zavádějící údaje o své nebo o jiné osobě nebo údaje o jiné osobě (včetně fotografií či audiovizuálních záznamů), ke kterým nemá výslovný souhlas s jejich uvedením ve webové aplikaci casnasvatbu.cz.

5.1.5.2.  Rozmnožovat, rozšiřovat, zobrazovat ve webové aplikaci casnasvatbu.cz nebo jinak sdělovat prostřednictvím webové aplikace casnasvatbu.cz veřejnosti obsah, jež by mohl mít za následek porušení Práva k duševnímu vlastnictví jiných osob nebo by porušoval soukromí jednotlivců nebo osobní práva (zejména nesmí vkládat fotografie, jichž není autorem nebo k jejichž zveřejnění nemá příslušný souhlas);

5.1.5.3.  Vkládat nebo zveřejňovat informace a data, které mohou být v rozporu s dobrými mravy, urážlivé, diskriminační, vulgární, xenofobní, rasistické, sexistické či, dle názoru Provozovatele, jinak napadající nebo způsobilé přivodit jinému újmu;

5.1.5.4.  Poškozovat dobré jméno casnasvatbu.cz.

5.1.5.5.  Rozmnožovat, rozšiřovat, zobrazovat ve webové aplikaci casnasvatbu.cz nebo jinak sdělovat prostřednictvím webové aplikace casnasvatbu.cz veřejnosti obsah, který má citlivou povahu;

5.1.6.  Uživatelé, kterým byla Provozovatelem v souladu s těmito Obchodními podmínkami zrušena registrace (ukončena Smlouva), se bez souhlasu Provozovatele nemohou na casnasvatbu.cz opětovně registrovat, přestože splňují obecné podmínky registrace dle těchto Obchodních podmínek.  

6.      Práva a povinnosti Provozovatele

6.1.    V případě, že Uživatel nedodrží své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek, případně z právních předpisů vztahujících se k činnosti Uživatele ve webové aplikaci casnasvatbu.cz, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy (zrušit uživatelský účet) s okamžitou účinností a/nebo odstranit či upravit svatební stránku Uživatele a/nebo deaktivovat uživatelský účet. Provozovatel není povinen v takovém případě vrátit Uživateli poplatky zaplacené Uživatelem podle Smlouvy.

6.2.    Časnasvatbu.cz má právo okamžitě zrušit uživatelský účet a odstranit svatební web Uživatele nebo deaktivovat uživatelský účet, jestliže by svatební web mohl být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst casnasvatbu.cz.

6.3.    Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání webové aplikace casnasvatbu.cz nebo na uzavření Smlouvy. casnasvatbu.cz si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.  

7.      Vytvoření demoverze svatebního webu

7.1.    Pro účely vytvoření svatebního webu musí Uživatel provést registraci.

7.2.    Uživatel odesláním formuláře souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.

7.3.    Uživatel není oprávněn uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. Pokud Uživatel uvede nepravdivé nebo zavádějící údaje, potom může být jeho účet deaktivován nebo zrušen a případně na něm vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů.  

8.      Uživatelský účet a demoverze svatebního webu

8.1.    Uživateli není po zaregistrování demoverzi svatebního webu umožněno jej zveřejnit. Demoverze slouží jen k náhledu pro uživatele. Pro možnost zveřejnění svatebního webu je nutné zaplatit si plnou verzi svatebního webu.

8.2.    Uživatel má v demoverzi i v plné verzi přístup ke svým údajům a údajům, které vyplnil v rámci vytváření svého svatebního webu a může je měnit v nastavení svého profilu. Svatební web využívá informace o svatbě z profilu uživatele.

8.3.    Uživatelům je zakázána dispozice s uživatelským účtem jiného Uživatele.  

9.      Plná verze svatebního webu

9.1.    Uživateli je v demoverzi dostupná možnost kdykoliv objednat plnou verzi webové aplikace na dobu určitou – 12 kalendářních měsíců, která je podmíněna zaplacením poplatku ve výši 199 Kč. s DPH.

9.2.    Plná verze umožňuje Uživateli provozovat svatební web na subdoméně.  

10.    Platební podmínky

10.1.  Při objednání plné verze je Uživatel vyzván k zaplacení výše uvedeného poplatku prostřednictvím platební brány GoPay (provozované společností GoPay s.r.o.).  

11.    Ochrana osobních údajů

11.1.  Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

11.2.  Uživatel dává svou registrací Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů zadaných při registraci za účelem poskytování služeb dle těchto Obchodních podmínek a Smlouvy, za účelem vedení evidence Uživatelů a za účelem vedení přehledu o platbách Uživatelů, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení.

11.3.  Uživatel má právo být informován, jaké osobní údaje o něm Provozovatel shromažďuje. Všechny tyto údaje má k dispozici na svém svatebním webu. Pokud Uživatel zjistí, že jsou uchovávané údaje nepravdivé nebo neúplné, má zejména právo požadovat jejich blokování, opravu, doplnění či likvidaci.

11.4.  Souhlas je udělen na dobu existence uživatelského účtu Uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Uživatele vůči casnasvatbu.cz.

11.5.  Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho adresu elektronické pošty za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných Provozovatelem. Uživatel je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení, a to emailem zaslaným na adresu: info@casnasvatbu.cz.

11.6.  Souhlas se zpracováním osobních údajů může vzít Uživatel kdykoli zpět. V tom případě však Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy (registrace Uživatele bude Provozovatelem zrušena).  

12.    Ukončení Smlouvy

12.1.  Smlouva na plnou verzi webové aplikace (svatebního webu) se uzavírá na dobu určitou – 12 měsíců počínající dnem zaplacení poplatku.

12.2.  Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že se Uživatel dopustí prokazatelného podstatného porušení smluvní povinnosti; nebo nepodstatného porušení smluvní povinnosti a ani na výzvu Provozovatele nesplní svou povinnost v dodatečné přiměřené lhůtě.  

13.    Odstoupení od smlouvy

13.1.  Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od zpřístupnění plné verze služby. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy Uživatel informuje Provozovatele prostřednictvím elektronické pošty na info@casnasvatbu.cz.

13.2.  V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 13.1 obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Svatební web je deaktivován a následně zcela vymazán.

13.3.  V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 13.1 obchodních podmínek vrátí Provozovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Uživatelem, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Uživatele přijal.  

14.    Závěrečná ustanovení

14.1.  Obchodní podmínky se řídí českým právem.

14.2.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

14.3.  V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.


Pravidla pro Dodavatele.

Všeobecné pravidla serveru Časnasvatbu.cz pro dodavatele. Jejím používáním souhlasíte s níže uvedenými pravidly pro Dodavatele, které tvoří Dohodu o pravidlech a podmínkách používání Internetové stránky mezi Námi a Vámi. Aktualizováno: 26.1.2017

Základní informace pro Dodavatele

 1. Vaše příspěvky mají být především v kontextu Časnasvatbu.cz - svatba a její přípravy. Současně můžete vystupovat i soukromě a sdílet své osobní názory, přípravu své svatby apod.
 2. Ve všech příspěvcích pište pouze malým písmem, je to pro uživatele čitelnější. Nepoužívejte texty psané VELKÝM PÍSMEM (výjimkou jsou začáteční písmena vět, značky a zkratky).
  Velká písmena ruší a dělají text hůře čitelným.
 3. Veškeré Vaše kontakty jsou uvedeny na Vašem profilu Dodavatele. Uživatelé se kdykoli prokliknou přes Vaše uživatelské jméno, nebo nebo Váš profilovou fotografii u příspěvku. Proto jinam na stránky nevkládejte své kontakty (www stránka, e-mail, telefonní číslo, adresa, apod.). Výjimkou jsou krátké zprávy.
 4. Do příspěvků můžete vkládat jen odkazy na Časnasvatbu.cz, např. na Váš profil DODAVATELE, na Váš konkrétní inzerát nebo album. Nevkládejte odkazy na své webové stránky..
 5. Příspěvky vkládejte s mírou. Příliš časté nebo opakované zveřejňování stejných nebo velmi podobných příspěvků působí jako spam, a proto není povolené.
 6. Jakýkoli příspěvek můžete označit “Líbí se mi to”.
 7. Jakýkoli příspěvek můžete označit jako závadný („Nahlásit příspěvek“).
 8. O tom, jestli příspěvek splňuje pravidla stránky, rozhoduje admin stránky.
 9. V případě porušení pravidel může admin: změnit příspěvek, odstranit příspěvek, deaktivovat profil Dodavatele, zablokovat Dodavatele. O druhu sankce se rozhoduje na základě typu a vážnosti porušení pravidel a dosavadních zkušeností s Dodavatelem.

Pravidla fóra pro Dodavatele

“Fórum je místo, kde je důležité chovat se slušně, respektovat ostatní a nezneužívat možnost všechny oslovovat.”

Základní informace o fóru

 1. Do diskuze je možné přidat více příspěvků.
 2. Dodavatel může reagovat v existujících diskuzích založených uživateli.
 3. Dodavatel nemá možnost zakládat diskuze.
 4. Do fóra Dodavatel vstupuje s upřímnou snahou poradit a pomoci na základě vlastní zkušenosti, inspirovat a navazovat vztahy s uživateli.
 5. Příspěvky bez snahy poradit a bez přidané hodnoty do fóra nepatří (zejména čistě reklamní příspěvky).
 6. Fórum je veřejné, proto zvažte zveřejnění osobních informací o sobě i o jiných.

Pravidla pro přispívání do fóra

 1. Diskutujte k tématu. Diskuze je definována jejím názvem (otázkou) a prvním příspěvkem, který vytvořil autor tématu. Nevkládejte příspěvky mimo téma, narušují vlákno diskuze a proto nejsou povolené.
 2. Nevkládejte své kontaktní údaje ani kontaktní údaje jiných firem (www stránka, e-mail, telefonní číslo, adresa, apod.). Můžete uvést název firmy.
  Pod každým Vaším příspěvkem do fóra se automaticky zobrazí aktivní odkaz na Vaše www stránky. Proto je zbytečné vkládat do textu Vašeho příspěvku stejný odkaz podruhé.
 3. Do příspěvku můžete vložit obrázek pro inspiraci, nebo odkaz na video na youtube. Do příspěvku přidávej ideálně 3 samostatné fotografie. Ideálním řešením je přidání jedné kolážové fotografie, která slouží jako ukázka tvé práce.
 4. Dodržujme pravidla slušného chování. Nepište vulgárně, neužívejte nadávek anebo hrubých slov.
 5. Respektujme se navzájem. Neurážejte, neprovokujte a nereagujte na osobní útoky na sebe. Jestli na vás někdo útočí, oznamte to adminovi stránky.
 6. Nezveřejňujte osobní informace o ostatních uživatelích nebo vaši vzájemnou osobní poštu.
 7. Nevkládejte žádosti o účast a hlasování v soutěžích.
 8. Nehodnoťte jiné Dodavatele, konkurenci nebo jejich služby.
 9. Příspěvky do fóra neslouží jako reklama ani jako inzeráty.

Pravidla pro fotoblogy Dodavatelů

Základní informace o fotoblogu

 1. Do svého fotoblogu můžete vkládat krátké zprávy, alba nebo články.
 2. Vaše příspěvky se zobrazí na dvou místech:
  • na Vašem profilu Dodavatele
  • na hlavní stránce fotoblogů http://www.casnasvatbu.cz/blogy/
 3. Máte právo ve svém fotoblogu mazat komentáře jiných uživatelů podle vlastního uvážení.
 4. Příspěvky ve fotoblogu neslouží pro prodej věcí. K inzerci je třeba využít sekci „Inzerce“. Ceny uvedené v Albu pod obrázkem jsou v pořádku.
 5. Všechny příspěvky Dodavatele jsou viditelné pro všechny (i pro neregistrované) uživatele. Příspěvky indexuje google.com a jiné vyhledávače.

Zprávy ve Fotoblogu

 1. Do zprávy můžete vložit text i obrázek. Je to Váš stručný aktuální post.
 2. Krátká zpráva může obsahovat odkaz na Vaše www stránky.
 3. V krátké zprávě můžete vyhlásit nebo propagovat Vaše soutěže, ankety apod.
 4. Nepoužívejte zprávu jako inzerát. K tomu využívejte sekci „Inzerce“.

Fotoalba

“Fotoalba slouží Profesionálům pro prezentaci firmy, zboží a služeb.”

 1. Album tvoří název alba, popis a obrázky. Hlavní částí jsou obrázky.
 2. Do alba patří např. fotografie Vašeho zboží a služeb, "zákulisí" Vašeho byznysu apod.
 3. Album není inzerát a neslouží pro prodej věcí.

Název alba:

Popis:

Fotky, obrázky:

Všeobecné podmínky pro Dodavatele

Pojmy a definice

 1. „Pravidla pro Dodavatele“ jsou ustanovení této Dohody o pravidlech a podmínkách používání profilu Dodavatele web stránky ve znění pozdějších změn a doplnění.
 2. „Profil Dodavatele“ je Naše internetová stránka, resp. Naše internetové stránky www.casnasvatbu.cz.
 3. „My“ jsme fyzická osoba, tj. Tomáš Čermák, Milíčova 515, Moravské Budějovice, IČO: 75436787, info@casnasvatbu.cz, +420723820883
 4. „Vy“ jste „Dodavatel“, to znamená uživatel (podnikatel s oprávněním k podnikání, fyzická nebo právnická osoba)
 5. „Registrovaným“ Dodavatelem se stáváte Registrací, přičemž jako Registrovaný Dodavatel máte vlastní uživatelské jméno a heslo, přes které máte přístup k Vašemu Profilu Dodavatele. Váš Profil Dodavatele můžete kdykoli měnit a doplňovat.
 6. „Profil“ Dodavatele je Váš profil obsahující Vaše Příspěvky. Za údaje uvedené v Profilu Dodavatele odpovídáte Vy a je na Vás, abyste je uvedli aktuální, úplné a správné, protože na jejich základě Vám bude např. vystavena faktura od Nás za poskytování Služby.
 7. „Použitím“ nebo „Používáním“ je Vaše uveřejnění nebo uveřejňování Příspěvku, resp. Příspěvků nebo jakákoli jiná činnost s ní související (např. Registrace, apod.).
 8. „Příspěvek“ je jakýkoli příspěvek (např. nabídka, názor, prohlášení, kritika, postoj, komentář, vyjádření, obrázek, fotografie, videoklip nebo jakýkoli jiný obsah), který jste Vy přidali, přičemž tento může být v případě poskytnutí Služby zveřejněný a zpřístupněný i na Hlavní web stránce.
 9. „Návštěvník“ je jakýkoli uživatel nebo uživatelka webové stránky.
 10. „Službou“ je umožnění Používání Profilu Dodavatele a jeho zpřístupnění a zveřejnění Návštěvníkům Hlavní web stránky. Za poskytování Služby se zavazujete platit Nám odměnu podle těchto pravidel pro Dodavatele. V případě nezaplacení služby se funkce profilu Dodavatele omezí jen na základní funkce.
 11. „Registrace“ je vytvoření Vašeho Profilu Dodavatele.
 12. „Zrušení Registrace“ je znemožnění Vašeho Používání profilu Dodavatele a vymazání Vašich údajů s našich stránek.
 13. Všechny výše uvedené pojmy a definice jsou v pravidlech pro Dodavatele použity v potřebném gramatickém tvaru, tudíž je-li někde uvedeno, že nějaká povinnost je „Naše“, tak tuto povinnost máme „My“ a jestli se nějaký zákaz týká „Vás“, tak není povoleno, abyste to „Vy“ dělali apod. Stejně tak, jestli je někde uvedeno, že „jste povinný“, znamená to, že „Vy jste povinný“ a jestli „jsme oprávněni“, znamená to, že „My máme právo“ něco vykonat apod.

Všeobecné

 1. Tyto pravidla pro Dodavatele jsou právně závaznou dohodou mezi Vámi a Námi. Ještě předtím, než začnete Používat profil Dodavatele, jste povinni přečíst si tyto pravidla. Prvním Použitím profilu Dodavatele totiž prohlašujete, že jste si tyto pravidla pro Dodavatele pozorně přečetli, bez výhrad s nimi souhlasíte, jste jimi zavázáni a zavazujete se je dodržovat, stejně jako se zavazujete dodržovat platné právo (České republiky a státu, ve kterém se nacházíte) a dobré mravy a zavazujete se, že v souvislosti s Používáním profilu Dodavatele nebudete dělat žádné úkony v rozporu s platným právem, dobrými mravy a těmito pravidly pro Dodavatele.
 2. Jestli některé otázky nejsou upravené v ustanoveních těchto pravidel pro Dodavatele, řeší se podle Hlavních pravidel, které se na Vás a na tyto pravidla pro Dodavatele přiměřeně vztahují (Vy se v takovém případě považujete za uživatele definovaného v bodě 4. Hlavních pravidel), pokud neustanovuje některé z ustanovení těchto pravidel pro Dodavatele jinak.
 3. Pokud s těmito pravidly pro Dodavatele nesouhlasíte, nesmíte profil Dodavatele Používat a v případě, že jste již Registrován, jste povinen požádat Nás o Zrušení Registrace.
 4. Tyto pravidla Dodavatele týkající se Používání profilu Dodavatele se řídí právním pořádkem České republiky, přičemž jakýkoli spor či konání související, týkající se anebo vyplývající z Používání PRO web stránky bude probíhat na soudu České republiky nacházejícím se v obvodě Našeho sídla.
 5. Souhlasíte s tím, že Váš Profil Dodavatele, jeho obsah a všechny práva s ním spojené jsou nepřenosné a váží se výlučně na Vaši osobu/společnost.
 6. Jestli se některé ustanovení těchto pravidel pro Dodavatele stanou a nebo budou vyhlášeny za neplatné a nebo nevykonatelné, použije se namísto nich jiná zodpovídající právní úprava podle původního smyslu těchto ustanovení, přičemž ostatní ustanovení Pravidel pro Dodavatele zůstanou v platnosti a vykonatelné.
 7. Jednotlivé názvy částí těchto pravidel pro Dodavatele jsou stanoveny jen kvůli přehlednosti a nemají žádný právní účinek.
 8. Tyto pravidla pro Dodavatele mohou být vyhotoveny ve více jazykových verzích s totožným obsahem, přičemž rozhodující verzí je české znění pravidel pro Dodavatele.
 9. Nesmí se propagovat zboží spadající do systému síťového prodeje a multi-level marketingu (např. Avon, Oriflame, Tupperware…) nebo do síťového prodeje pojištění, finančních produktů a poradenství ani životní pojištění.

Změna pravidel pro Dodavatele

 1. Tyto pravidla pro Dodavatele můžeme kdykoli změnit nebo doplnit bez toho, abychom Vám to oznámili, poněvadž Vás nechceme obtěžovat nevyžádanou poštou. Je tedy ve Vašem zájmu, abyste si je z času na čas přečetli a ubezpečili se o tom, že používáte webovou stránku v souladu s nimi, protože jste těmito Pravidly vázáni a zavázali jste se akceptovat i jejich případné změny a doplnění.
 2. Změna nebo doplnění pravidel pro Dodavatele, ke kterým se kdykoli dostanete pomocí odkazů, nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Vaše další Používání profilu Dodavatele po nabytí účinnosti této změny nebo doplnění považujeme za souhlas se změnami a doplněním pravidel pro Dodavatele. Jestli se změnou nebo doplněním nesouhlasíte, jste povinni ukončit Používání profilu Dodavatele, a pokud jste Registrováni, požádat Nás o Zrušení Registrace.

Předmět plnění

 1. My Vám jako Dodavateli poskytujeme možnost vytvořit si Profil Dodavatele na Naší webové stránce a prostřednictvím Profilu Dodavatele uveřejňovat Vaše Příspěvky na webové stránce.
 2. My Vám jako Dodavateli také poskytujeme Službu, prostřednictvím které budou Vaše Příspěvky umístěné ve Vašem Profilu Dodavateli zveřejněné a zpřístupněné Návštěvníkům na Hlavní web stránce, a to Námi stanoveným způsobem a na Námi určených místech.
 3. Za Službu se Nám zavazujete uhradit odměnu podle podmínek uvedených v těchto pravidlech pro Dodavatele.

Odměna za poskytování Služby a způsob její úhrady

 1. Odměna za poskytování Služby je 179 Kč s DPH za měsíc, 999 Kč s DPH za půl roku, 1990 Kč s DPH za rok
 2. Odměna za poskytování Služby se hradí dopředu, a to minimálně na jeden měsíc prostřednictvím platební brány GoPay (provozované společností GoPay s.r.o.).  
 3. Měsíční, půlroční i roční odměnu za poskytování Služby je možné uhradit bezhotovostně on-line, ve Vašem Profilu Dodavatele prostřednictvím platební karty, nebo bankovním převodem.
 4. Služba se poskytuje jen na předem předplacené období a až po úhradě odměny za Službu. Odměna se považuje za uhrazenou přijetím potvrzení o akceptaci Vaší platební karty od provozovatele platební brány, kterého používáme na přijímání plateb platebními kartami anebo dnem připsání odměny na Náš bankovní účet.
 5. Službu začneme poskytovat bez zbytečného odkladu po uhrazení odměny a její poskytování ukončíme po uplynutí 30 kalendářních dnů v případě měsíčního předplatného, resp. po uplynutí 180 kalendářních dnů v případě půlročního předplatného, po uplynutí 365 kalendářních dnů v případě ročního předplatného.
 6. Výslovně souhlasíte s tím, že faktura za poskytnutí Služby Vám bude vystavena až po úhradě odměny na základě údajů uvedených ve Vašem Profilu Dodavatele. Za aktuálnost, úplnost a správnost údajů ve Vašem Profilu Dodavatele neodpovídáme.
 7. Stejně tak souhlasíte s tím, že Vám faktura bude doručena elektronicky ve formátu PDF na e-mailovou adresu uvedenou ve Vašem Profilu Dodavatele v čase bezprostředně po uhrazení odměny za poskytování Služby.

Zřeknutí se odpovědnosti a odškodnění

 1. Vzhledem k tomu, že nemůžeme zaručit legálnost, pravdivost, přesnost, kompletnost, aktuálnost, ani soulad Vašich Příspěvků s pravidly pro Dodavatele, právním pořádkem a dobrými mravy, neneseme žádnou zodpovědnost za Vaše Příspěvky na webové stránce (nejen ty, které zveřejníte a zpřístupníte na Hlavní web stránce), jako i všechny jiné Vaše úkony s ní související.
 2. Stejně tak neneseme žádnou zodpovědnost za Příspěvky Návštěvníků a ostatních Dodavatelů na Hlavní web stránce, a proto nezodpovídáme za nimi způsobené případné porušení těchto pravidel pro Dodavatele, právních předpisů, dobrých mravů, ani za škodu, újmu, či jiné porušení Vašich práv a oprávněných zájmů v souvislosti s Používáním profilu Dodavatele.
 3. Za Vaše Příspěvky na webové stránce jste přímo a výlučně zodpovědný jen Vy a jste povinen zabezpečit, aby byly v souladu s právními předpisy (hlavně, avšak ne výlučně, se zákonem č. 147/2001 Z. z. o reklamě v platném znění) a dobrými mravy. Použitím webové stránky výslovně souhlasíte a zavazujete se, že v případě, jestli Nám v důsledku Vašeho Příspěvku vznikne jakákoli škoda nebo újma, v celém rozsahu Nás odškodníte, a to bez ohledu na její výšku a na to, zda jste konal úmyslně nebo z nedbalosti a jestli jste škodu způsobil Vy sám nebo ve spolupráci s Návštěvníky či ostatními Dodavateli.
 4. Neneseme žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu, která Vám, Návštěvníkům nebo ostatním Dodavatelům vznikla nebo může vzniknout v souvislosti s Používáním webové stránky, Hlavní web stránky nebo Služby (např. v důsledku kritiky, negativního hodnocení apod.)
 5. Neneseme žádnou odpovědnost za případný chybějící obsah Vašich Příspěvků nebo za chybějící Příspěvek samotný.
 6. Provozování profilu Dodavatele, Hlavní web stránky jako i samotné Služby jsou poskytované "tak jak jsou" a neneseme žádnou zodpovědnost za jejich nepřetržitou funkčnost, bezchybnou činnost a zabezpečení, ani za jejich případné porušení nebo skončení provozování a poskytování na jakoukoli dobu nebo navždy, přičemž to můžeme udělat kdykoli s okamžitou účinností, bez uvedení důvodu, a to i bez oznámení. V takovém případě máte právo na vrácení alikvotní nespotřebované části odměny za poskytování Služby vypočítané podle počtu dnů jejího neposkytování.

Kontrola a administrace Příspěvků

 1. Vyhrazujeme si právo sledovat a kontrolovat všechny Vaše Příspěvky, aby byl zabezpečen jejich soulad s platným právem, dobrými mravy a pravidly pro Dodavatele, právo upozornit Vás v případě porušení nebo hrozby porušení platného práva, dobrých mravů nebo těchto pravidel pro Dodavatele a též právo měnit Vaše Příspěvky, odstraňovat je, jestli to bude potřebné, k čemuž Nám dáváte plnou moc, a můžeme tak učinit na základě Našeho výlučného rozhodnutí nebo v případech uvedených v pravidlech pro Dodavatele, a to i bez toho, abychom Vám to oznámili.
 2. I když jsme stanovili tyto pravidla pro Dodavatele a pro Používání webové stránky a Příspěvky, není od Nás možné požadovat, abychom kontrolovali všechny Vaše Příspěvky (i když na to máme právo), a proto nezodpovídáme ani za jejich obsah, ani za soulad s právním pořádkem, dobrými mravy a pravidly pro Dodavatele.
 3. Souhlasíte s tím, že jsme oprávněni archivovat kopie jakýchkoli Vašich Příspěvků a v případě potřeby zabezpečení souladu Obsahu Hlavní web stránky s platným právem vykonat opatření na to, aby Obsah Profilu Dodavatele, Hlavní web stránky a Příspěvky (nebo jejich části) nemohly být předmětem různých vyhledávacích programů na internetu.
 4. Na Vaši žádost můžeme zasáhnout do Příspěvků Návštěvníků a ostatních Dodavatelů (např. i smazáním, či změnou Příspěvku, zablokováním diskuzního fóra nebo jeho části), avšak v tomto případě jsme oprávněni na web stránce uveřejnit zdůvodnění takového konání (t.j., že konáme na Vaši žádost).

Registrace a její Zrušení

 1. Na Používání profilu Dodavatele je potřebná Registrace. Registrací se na Vás kromě těchto Pravidel přiměřeně vztahují i Hlavní pravidla a Registrací potvrzujete, že jste si Hlavní pravidla pozorně přečetli, souhlasíte s nimi a zavazujete se je dodržovat.
 2. Pro Registraci profilu Dodavatele je nutné mít platné oprávnění k podnikání (fyzická nebo právnická osoba). Vaše Identifikační číslo (IČO) je při Registraci povinný údaj a je ověřované adminem. Obchodní jméno Vaší firmy je veřejně uvedené na Vašem Profilu Dodavatele.
 3. Dodavatel, který podniká na základě jiného než živnostenského zákona (např. osoby, které mají příjmy na základě autorského zákona nebo zvláštních předpisů) a který nemá IČO přidělené, při registraci doloží doklad o přidělení Daňového identifikačního čísla (DIČ) vydaného příslušným Finančním úřadem.
 4. Při registraci si Dodavatel zvolí svůj login, pod kterým bude na stránce vystupovat. Login je jedno souvislé slovo a obsahuje jen písmena, čísla a případně podtržítko mezi_slovy (v loginu není přípustná mezera mezi slovy, velká písmena ani speciální znaky).
 5. Každý uživatel je oprávněn založit jen jednu Registraci. Pokud zjistíme u jednoho uživatele více Registrací, ponecháme jen jednu a ostatní zrušíme.
 6. Registrací se zavazujete poskytnout Nám pravdivé, správné a aktuální údaje o Vás a taktéž se zavazujete je takové udržovat.
 7. Máme výlučné právo Vaši Registraci odmítnout nebo ji Zrušit a jsme oprávnění udělat to kdykoli, jednostranně, s okamžitou účinností, a to i bez uvedení důvodu a bez oznámení.
 8. Jestli prokazatelně porušujete tyto Pravidla pro Dodavatele, platné právo nebo dobré mravy, Zrušíme Vaši Registraci okamžitě, jakmile se o tom dozvíme.
 9. Berete na vědomí, že i po Zrušení Registrace jsme oprávněni ponechat si Vaše Příspěvky, a to na neomezený čas.

Ochrana autorského práva, duševního vlastnictví a jiných práv

 1. Respektujeme duševní vlastnictví a jiná práva třetích osob a žádáme Vás, abyste dělali to stejné. Jestli si myslíte, že Vaše autorská práva, duševní vlastnictví nebo jiná práva byla porušena některým z Příspěvků, kontaktujte Nás.
 2. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah Příspěvků, nezodpovídáme tedy ani za případné porušování autorských práv, práv duševního vlastnictví ani jiných práv prostřednictvím Příspěvků. Vzhledem k tomu, že máme zájem na souladu Vašich Příspěvků s platným právem, souhlasíte a zavazujete se, že:
  1. nebudete v Příspěvcích uveřejňovat žádný obsah chráněný autorským zákonem nebo jinými právními předpisy chránícími práva duševního vlastnictví a jiná práva, bez předcházejícího souhlasu vlastníka/držitele práv chráněných těmito předpisy,
  2. budete respektovat autorská práva, práva duševního vlastnictví a jiná práva třetích osob a nebudete v Příspěvcích uveřejňovat žádný obsah v rozporu s autorským zákonem nebo jinými právními předpisy chránícími práva duševního vlastnictví a jiná práva,
  3. nebudete ve Vašich Příspěvcích odstraňovat ani měnit informace o autorských právech, ochranných známkách anebo o jiných právech jiných osob,
  4. budete ve Vašich Příspěvcích dodržovat ochranu osobních údajů,
  5. nebudete v Příspěvcích uveřejňovat žádný obsah v rozporu s platným právem.
 3. Nemáme možnost kontrolovat soulad produktů, které jsou obsahem Vašeho Příspěvku, resp. které nabízíte prostřednictvím profilu Dodavatele, s platným právem, proto za ně neneseme žádnou odpovědnost (např. jejich vady, protiprávní původ apod.)

Ukončení poskytování Služby

 1. Poskytování Služby je podmíněno úhradou odměny za její poskytování v souladu s těmito pravidly Dodavatele. Jestli odměnu za poskytování Služby neuhradíte, resp. si poskytování Služby neprodloužíte o další období, Váš Profil Dodavatele zůstává zachován a stále ho můžete využívat, ale jen v omezené míře.
 2. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit poskytování Služby, a to i bez uvedení důvodu a bez oznámení. V takovém případě máte právo na vrácení alikvotní nespotřebované části odměny za poskytování Služby, vypočítané podle počtu dní jejího neposkytování, kromě případu, kdy jsme poskytování Služby ukončili z důvodu Vašeho porušení těchto pravidel pro Dodavatele, platného práva anebo dobrých mravů (v tomto případě se nespotřebovaná část odměny započítává jako smluvní pokuta za porušování Vašich závazků z těchto pravidel pro Dodavatele).
 3. Požádat o ukončení poskytování Služby můžete kdykoli i Vy, prostřednictvím e-mailu zaslaného na Naší e-mailovou adresu uvedenou na webové stránce. V souvislosti s ukončením poskytování Služby na Vaši žádost berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že Vám nebude vrácena odměna za poskytování Služby, ani její nespotřebovaná část.

Reklamace

Postup reklamace:

V případě, zda chcete nahlásit reklamaci služby vyplňte formulář pro uplatnění reklamace a odešlete jej na naši emailouvou adresu info@casnasvatbu.cz zpět pouze v případě, že chcete reklamovat službu v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Formulář pro uplatnění reklamace -> Ke stažení ZDE <-

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci nebo služby jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.